Oferta

  • projekty budowlane i wykonawcze budynków mieszkalnych, rekreacyjnych, usługowych przemysłowych i gospodarczych wraz z instalacjami oraz całą niezbędną infrastrukturą techniczną.
  • sprzedaż i adaptacja projektów typowych.
  • projekty infrastruktury drogowej wraz z sieciami uzbrojenia terenu.
  • projekty innych budowli.
  • projekty obiektów inżynierskich.
  • obsługa formalno - prawna inwestycji budowlanych.
  • pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru.
  • wydruki wielkoformatowe, inwentaryzacje, obliczenia, opinie techniczne, rysunki cad.
Mplan Olsztyn